ვიდეო გალერეა
ეს რა იყო? ორი მოთამაშე მუხლებზე იდგა, უკან კი ერთი ჩაუწვა