ვიდეო გალერეა
როგორ წარადგენდნენ საფეხბურთო ფორმებს 70-იანი წლების გერმანიაში